ویدیوی مراسم یادبود مجازی (ای‌ختم) شادروان مهندس امیر ابوعلی

ویدیوی مراسم یادبود مجازی (ای‌ختم) شادروان مهندس امیر ابوعلی

ویدیوی مراسم یادبود مجازی (ای‌ختم) شادروان مهندس امیر ابوعلی

2 ماه پیش / 7

این ویدیو توسط گروهی از همکاران گرامی شادروان مهندس امیر ابوعلی برای نمایش در طی مراسم یادبود مجازی (ای‌ختم) آن زنده‌یاد آماده شده است.