بزرگترین ترس سرعت بالای برنامه هسته‌ای ایران است...!

بزرگترین ترس سرعت بالای برنامه هسته‌ای ایران است...!

بزرگترین ترس سرعت بالای برنامه هسته‌ای ایران است...!

11 روز پیش / 2

کارشناس فرانس 24 : ایرانی ها می‌گویند این آمریکا بود که از برجام خارج شد و ما را تحریم کرد/بزرگترین ترس سرعت بالای برنامه هسته‌ای ایران است...!