مرگ آزاده نامداری / قاضی شهریاری در محل کشف جسد

مرگ آزاده نامداری / قاضی شهریاری در محل کشف جسد

مرگ آزاده نامداری / قاضی شهریاری در محل کشف جسد

25 روز پیش / 3

«قاضی شهریاری» سرپرست دادسرای جنایی: هیچ یافته‌ای مبنی بر خودکشی یا دگرکشی مرحومه آزاده نامداری وجود ندارد. : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir هیچ گونه آثار ضرب و جرحی بر روی پیکر خانم نامداری یافت نشده و علت فوت او، منوط به آزمایش های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی است.