شهر من/ اراک، پایتخت صنعتی ایران

شهر من/ اراک، پایتخت صنعتی ایران

شهر من/ اراک، پایتخت صنعتی ایران

21 روز پیش / 10

اراک، عراق قدیم ایران زمین، یکی از پهناورترین شهرهای کشور ایران و بزرگ‌ترین شهر استان مرکزی است. این شهر با دارا بودن صنایع مادر به عنوان پایتخت صنعتی ایران نامیده می‌شود اما در کنار فضای صنعتی و شلوغ، اراک ظاهر معماری بکر خویش را حفظ کرده است.