سر زدن به عمه شاه عباس صفوی/ کاروانسرای تی تی کجاست؟

سر زدن به عمه شاه عباس صفوی/ کاروانسرای تی تی کجاست؟

سر زدن به عمه شاه عباس صفوی/ کاروانسرای تی تی کجاست؟

25 روز پیش / 8

کاروانسرای تی تی در شهرستان سیاهکل قرار گرفته است. کاروانسرای تی تی در معنای لغوی به معنای کاروانسرای شکوفه است. این کاروانسرا در زمان های دور اهمیتی استراتژیک داشته است. زمانی که این کاروانسرا ساخته شده است، آن هم در روزگاری که کاروانسراهای بسیار کم و انگشت شماری در شمال کشور ساخته می شدند، همانند بسیاری از بناها و سازه‌های قدیمی که برای ساخت هرکدام داستان‌هایی وجود دارد. تی تی خانم که عمه ی یکی از شاهان سلسله ی صفوی بوده است، تصمیم می گیرد کاروانسرای زیبایی به نام خود در منطقه ی سیاهکل بنا کند و از این جا بود که اولین قدم ها برای ساخت یکی از قدیمی ترین بناهای سیاهکل گذاشته شد.