خروس‌ماهی: استراتژی شکار و معضلات محیط زیستی

خروس‌ماهی: استراتژی شکار و معضلات محیط زیستی

خروس‌ماهی: استراتژی شکار و معضلات محیط زیستی

9 روز پیش / 3

خروس‌ماهی ها که به عقرب‌ماهی و شیرماهی هم معروفند، از سمّی‌ترین ماهیان خلیج فارس هستند. بالهء سینه‌ای این ماهیان به اندام نیش‌زننده تبدیل شده است. خروس‌ماهیان شکارچیانی قدرتمند و ترسناک هستند و در عین حال دهانی مکنده دارند که می‌تواند غذا را از اطراف به داخل دهان بکشد. خروس ماهی استراتژی شکار منحصربه فردی دارد: شکار دسته‌جمعی. این ماهی‌ها طعمه‌هایی نظیر بچه‌ماهیان را با یک کار گروهی دور هم متراکم و محاصره کرده و می‌خورند. تعداد این گونه ماهی در جهان رو به افزایش است. قدرت استتار برابر شکارچیان و توانایی شکارگری آنها را در بعضی نقاط تبدیل به گونهء مهاجم برای سایر ماهیان شده است. بدلیل نگرانی‌های محیط زیستی اقداماتی برای حذف آنها از محیط می‌شود، از جملهء این تلاش‌ها، برنامه‌های شکار توسط غواص‌های مسلح و آشناکردن ماهیان شکارچی با این ماهی است که بعدا خودشان علاقه به شکار خروس‌ماهی داشته باشند. اطلاعات در مورد خروس‌ماهیان ایران در این صفحه: http://fishbase.ir/persiangulf_gulf_of_oman/Scorpaenidae.html