عاقبت وعده پوشالی ازدواج آقای سرشناس به دختر فریب خورده

عاقبت وعده پوشالی ازدواج آقای سرشناس به دختر فریب خورده

عاقبت وعده پوشالی ازدواج آقای سرشناس به دختر فریب خورده

8 روز پیش / 4

تومور مغزی و بر باد رفتن میلیاردها تومان پول؛ عاقبت وعده پوشالی ازدواج آقای سرشناس به دختر فریب خورده: گفت به مرگ تدریجی و تومور مغزی ات فکر کن، ویلا به چه دردت می خورد؟! تی وی پلاس به عنوان اولین تلویزیون اینترنتی ایران، این بار با داستانی عجیب روبرو شد. خانواده ای که با شبکه تماس گرفتند و گفتند از یک آقای بازیگر مطرح شاکی اند و بعد از ارسال حکم رسمی دادگاه، تی وی پلاس این فرصت را برایشان قائل شد تا از تریبون ما و بدون اینکه نامی از طرف دوم قصه به میان آید، قصه شان را به معرض عموم بگذارند. شبکه تی وی پلاس هیچ گونه مسئولیتی درباره صحت یا عدم صحت گفته های این خانواده ندارد و تنها به عنوان رسانه ای بی طرف فرصت مطرح شدن این پرونده عجیب را برای این خانواده فراهم کرد و در صورتی که طرف دوم قصه تمایل به گفتگو و دفاع از خود یا تکذیب گفته های این خانواده را داشت، تی وی پلاس از نظر حرفه ای و اخلاقی آنتن شبکه خود را در اختیار ایشان هم خواهد گذاشت. مادر، دختر و برادری که از آن آقای بازیگر شاکی هستند در این مصاحبه به ترتیب حرفها و ادعاهای خود را مطرح کرده اند و شما هم می توانید بعد از دیدن این برنامه، کامنتهای خود را با تی وی پلاس به اشتراک بگذارید. در نهایت امیدواریم که حق به حق دار برسد