درمان طیف گسترده ای از بیماری ها از طریق بادکش!

درمان طیف گسترده ای از بیماری ها از طریق بادکش!

درمان طیف گسترده ای از بیماری ها از طریق بادکش!

16 روز پیش / 5

بادکش کردن نقاط مختلف بدن می تواند به درمان طیف گسترده ای از بیماری ها مانند کیست تخمدان، کمردرد،بیماری های ویروسی و عفونی کمک کند و حتی باعث افزایش قد کودکان شود. دکتر عزیزخانی در این باره توضیح می دهد.