مسجد محمد رسول الله ایران مال

مسجد محمد رسول الله ایران مال

مسجد محمد رسول الله ایران مال

27 روز پیش / 4

یکی از مساجد با شکوه ایران است که معماری ان برگرفته ازهنر سنتی، ایرانی،اسلامی است وچشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند، فضای روحانی آن مسجد باشکوه روح انسان‌های خدا جو را نوازش می‌دهد.