علی روح الله مدیر عامل گروه پرواز ماهرو در برنامه بیزینس تایم علی جمشیدی

علی روح الله مدیر عامل گروه پرواز ماهرو در برنامه بیزینس تایم علی جمشیدی

علی روح الله مدیر عامل گروه پرواز ماهرو در برنامه بیزینس تایم علی جمشیدی

1 ماه پیش / 7

علی روح الله مدیر عامل گروه پرواز ماهرو فعال در صنعت معماری و ساختمان در برنامه بیزینس تایم علی جمشیدی ali jamshidi / business time