آتلانتا پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایالت جورجیا در ایالات متحده

آتلانتا پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایالت جورجیا در ایالات متحده

آتلانتا پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایالت جورجیا در ایالات متحده

1 ماه پیش / 11

آتلانتا پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایالت جورجیا در ایالات متحده