انواع کمربندهای ایمنی به کاررفته در خودروها

انواع کمربندهای ایمنی به کاررفته در خودروها

انواع کمربندهای ایمنی به کاررفته در خودروها

20 روز پیش / 4

از زمان اختراع کمربند ایمنی تا به حال تغییراتی در آن اعمال شده است که همه این تغییرات در راستای رفع اشکالات نمونه های قبلی و همچنین افزایش ایمنی سرنشینان بوده است. امروز پیشرفت در مکانیزم عملکرد کمربندهای ایمنی منجر به تغییرات بزرگی شده که هوشمندی را برای این سیستم امنیتی به همراه داشته است.