تزریق فیلر لب به فرم طبیعی-موگه کلینیک

تزریق فیلر لب به فرم طبیعی-موگه کلینیک

تزریق فیلر لب به فرم طبیعی-موگه کلینیک

2 ماه پیش / 5

فرمدهی لب با تزریق یک سی سی ژل هیالورونیک اسید.نتیجه تزریق لب به نوع و کیفیت ژل و تکنیک پزشک و شناخت پزشک از آناتومی دارد هر کدام از این عوامل ایراد داشته باشد نتیجه زیبا و طبیعی نمی شود دکتر خاک سفیدی www.mugeclinic.com 02126653759 09904204682