آقامیری و نظر امید دانا درباره واکنش او به مرگ آزاده نامداری

آقامیری و نظر امید دانا درباره واکنش او به مرگ آزاده نامداری

آقامیری و نظر امید دانا درباره واکنش او به مرگ آزاده نامداری

19 روز پیش / 8

خدا رحمت کنه خانم آزاده نامداری رو. کاش حداقل مرگ ایشون، دستمایه لجن پراکنی و حاشیه پردازی فرد بی ادبی به نام آقامیری نمیشد.