برد پهپادهای ایران به رکورد بی‌سابقه ۴۴۰۰ کیلومتر رسید

برد پهپادهای ایران به رکورد بی‌سابقه ۴۴۰۰ کیلومتر رسید

برد پهپادهای ایران به رکورد بی‌سابقه ۴۴۰۰ کیلومتر رسید

1 ماه پیش / 10

برد پهپادهای ایران به رکورد بی‌سابقه ۴۴۰۰ کیلومتر رسید