نیمه ماه رمضون وقته ،گرفتن حاجت از آقامه- حمید علیمی - ولادت امام حسن

نیمه ماه رمضون وقته ،گرفتن حاجت از آقامه- حمید علیمی - ولادت امام حسن

نیمه ماه رمضون وقته ،گرفتن حاجت از آقامه- حمید علیمی - ولادت امام حسن

8 روز پیش / 4

نیمه ماه رمضون وقتهگرفتن حاجت از آقامهچونکه سر سفره افطاریذکر امام حسن رو لب هامهولادت امام حسن مجتبی علیه السلام با مدیحه خوانی حمید علیمیتهیه و پخش از شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام | ماهواره یاهست _ 12073 و باکس اندروید _ جادو و روکو /پل های ارتباطی :https://www.instagram.com/beitolabbastvwww.beitolAbbas.tvhttps://www.youtube.com/beitolabbastvhttps://www.telegram.me/beitolabbastv