برنامه روزبه شهلایی برای کلاس پایه تا کنکور زبان

برنامه روزبه شهلایی برای کلاس پایه تا کنکور زبان

برنامه روزبه شهلایی برای کلاس پایه تا کنکور زبان

8 ماه پیش / 12

در این ویدیو روزبه شهلایی برنامه خود را برای کلاس های کنکور 1400 رایان کلاس توضیح می دهد .