هک با جادی - ۰۰۲ - حل چالش ناتاس قسمت ۰ تا ۵

هک با جادی - ۰۰۲ - حل چالش ناتاس قسمت ۰ تا ۵

هک با جادی - ۰۰۲ - حل چالش ناتاس قسمت ۰ تا ۵

1 ماه پیش / 16

در این قسمت توی ناتاس پیش میریم. از اول شروع می کنم و تا آخر قسمت ۵ رو حل می کنم. بعدش کامپیوتر گیر می کنه و بقیه کارها رو می ذاره برای فردا (: شاید بد هم نیست چون در این ۵ قسمت مساله اصلی که باعث هک می‌شه، اشکالات در تنظیم وب سرور است. وب سرورهاتون رو درست تنظیم کنین (: