گازآباد - عنصرالمعالی یخ‌ابن چالی برودتی

گازآباد - عنصرالمعالی یخ‌ابن چالی برودتی

گازآباد - عنصرالمعالی یخ‌ابن چالی برودتی

10 روز پیش / 5

گازآباد را با زندگی‌نامه‌ی مرحوم عنصر المعالی یخ ابن چالی برودتی شروع می‌کنیم. باشد که از زندگانی‌اش درس عبرت بگیریم.