بیانات رهبر انقلاب درباره اختلاف نظر مجلس و دولت درباره اجرای قانون لغو تحریم‌ها

بیانات رهبر انقلاب درباره اختلاف نظر مجلس و دولت درباره اجرای قانون لغو تحریم‌ها

بیانات رهبر انقلاب درباره اختلاف نظر مجلس و دولت درباره اجرای قانون لغو تحریم‌ها

10 روز پیش / 14

بیانات امروز رهبر انقلاب درباره اختلاف نظر بین مجلس و دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها:مجلس و دولت اختلاف‌نظر امروزشان را حل کنند که نشان‌دهنده دوصدایی نباشد. باید به دقت به این قانون که قانون خوبی است عمل شود.