چرا خون دادن نمی تواند جایگزینی برای "حجامت" باشد؟!

چرا خون دادن نمی تواند جایگزینی برای "حجامت" باشد؟!

چرا خون دادن نمی تواند جایگزینی برای "حجامت" باشد؟!

13 روز پیش / 6

حجامت اثرات مختلفی مانند تقویت سیستم ایمنی بدن، بهبود گردش خون و اکسیژن رسانی، کاهش غلظت خون، درمان آلرژیها و ... دارد اما در اهدای خون شاهد این اثرات درمانی نیستیم؛ دکتر عزیزخانی متخصص طب سنتی کشورمان، تفاوت این دو را توضیح داده است.