مدرسه سخن : روز تولد مجری و رییس سازمان فنی و حرفه ای در تالار همایش

مدرسه سخن : روز تولد مجری و رییس سازمان فنی و حرفه ای در تالار همایش

مدرسه سخن : روز تولد مجری و رییس سازمان فنی و حرفه ای در تالار همایش

13 روز پیش / 5

دوازدهمین جشنواره مسابقات قهرمانی فنی و حرفه ای در تالار همایش های وزارت تعاون و رفاه مجری : دکتر فریبا علومی یزدی و قرایت یک شعر زیبای روز تولد تقدیم به مدیریت ماندگار دکتر پرند و زمان شکوفایی سازمان فنی و حرفه ای در کشور