جوان امروز و سکس

جوان امروز و سکس

جوان امروز و سکس

1 ماه پیش / 32

سه ویژگی نوجوان امروز: فکر می‌کند همه چیز را میداند و همه چیز دان است، فکر میکند تمام دنیا در حال تماشای او هستند و تصور می‌کند هیچ خطری در راه نیست و او از تمامی خطر ها و اتفاقات بد به دور است! چیزی که خیلی رابطه‌ی شما با نوجوانتان را در معرض خطر قرار میدهد نصیحت است نصیحت به شدت یک رابطه را خراب می‌کند! _