امید دانا - برنامه کامل رودست 22 خرداد | قسمت سوم

امید دانا - برنامه کامل رودست 22 خرداد | قسمت سوم

امید دانا - برنامه کامل رودست 22 خرداد | قسمت سوم

8 ماه پیش / 16

هدف ما از انتشار حرف های امید دانا ، نه تبلیغ عقاید ایشان ، بلکه سطح پایین بودن افکار ضد انقلاب هست. امید دانا با این برنامه های خود کار را برای ما آسان کرده است. تا با نشان دادن یک فرد ضد مذهب و ضد دین و سلطنت طلب ، به ضد انقلاب نشان دهیم که فقط ما طرفدار ایران و انقلاب نیستیم ... بلکه اگ ی ذره غیرت داشته باشی به وطنت باید طرفدار انقلاب باشی. .. ب این میگن جدال احسن