جنگ با ایران؛ سناریویی هولناک | پیامد حمله ایران به عربستان سعودی

جنگ با ایران؛ سناریویی هولناک | پیامد حمله ایران به عربستان سعودی

جنگ با ایران؛ سناریویی هولناک | پیامد حمله ایران به عربستان سعودی

1 ماه پیش / 9

نوام چامسکی: ایران یک قدرت بازدارنده با رویکردی دفاعی است اما آمریکا همین امکان بازدارندگی هم تحمل نمی‌کند...! تحریم ها ابزاری برای شکنجه و ترور ملت ایران است...!