حمله عصبانی طوطی ملنگو

حمله عصبانی طوطی ملنگو

حمله عصبانی طوطی ملنگو

12 روز پیش / 7

فالو = فالو حمله طوطی ملنگو واقعا دست قطع میکنه !!!البته این پرنده ملنگو جنسیت ( نر ) هستش