ترفند و خلاقیت _ ترفندهای کاربردی و جالب برای مدرسه

ترفند و خلاقیت _ ترفندهای کاربردی و جالب برای مدرسه

ترفند و خلاقیت _ ترفندهای کاربردی و جالب برای مدرسه

4 ماه پیش / 12

برخی ترفندها و صنایع دستی خلاقانه برای کلاس و مدرسه.با کانال نسرین بانو همراه باشید.