سفر با موتور سیکلت | جاده توسکستان به روستای ابر

سفر با موتور سیکلت | جاده توسکستان به روستای ابر

سفر با موتور سیکلت | جاده توسکستان به روستای ابر

17 روز پیش / 9

توی این قسمت از ویلاگ "زندگی در جاده" از جاده زیبای توسکستان عبور میکنیم و از زیبای های مسیر لذت میبریم ...