نماهنگ بابا علی مظلوم

نماهنگ بابا علی مظلوم

نماهنگ بابا علی مظلوم

2 روز پیش / 2

شبا توى كوفه چقدر خاليه جاش نمى‌پيچه بازم صدای قدم‌هاش ديگه بين نخلا براى هميشه صداى نفس‌هاش شنيده نميشه با صدای آقای محمد جعفر متقین