چهره های ماندگاو - استیون گاوکینگ

چهره های ماندگاو - استیون گاوکینگ

چهره های ماندگاو - استیون گاوکینگ

27 روز پیش / 4

در سال گاو، با چهره‌های ماندگار دنیای گاوها یا به عبارتی " #چهره‌های_ماندگاو"، بیشتر آشنا شوید.