آتش هلیکوپتر عراقی بر سر هایلوکس داعشی

آتش هلیکوپتر عراقی بر سر هایلوکس داعشی

آتش هلیکوپتر عراقی بر سر هایلوکس داعشی

14 روز پیش / 3

یک کلیپ از جنگ ضد داعش عراق نشان می دهد که یک هلیکوپتر بارها و بارها آتش مسلسل را به سمت یک وسیله نقلیه داعشی که در صحرا به سرعت میراند.. میریزد. راننده کامیون همه چیز خود را می دهد ، اما هیچ پوششی وجود ندارد و جایی برای رفتن نیست. او به زودی تسلیم آتش دقیق مسلسل حلقوی می شود.