حسن ریوندی - مراسم ازدواج حسن ریوندی

حسن ریوندی - مراسم ازدواج حسن ریوندی

حسن ریوندی - مراسم ازدواج حسن ریوندی

20 روز پیش / 6

ریوندی کار خود را با تقلید صدای شخصیت‌های کارتونی شروع کرد و سپس به تقلید صدای خوانندگان سنتی ایران از جمله شهرام ناظری و خوانندگان پاپ همچون ناصر عبداللهی و علیرضا عصار پرداخت. او در انتهای اجرای برنامه‌اش با مجری‌ها شوخی می‌کند.