خلاصه بازی بارسلونا 5 - آلاوز 1

خلاصه بازی بارسلونا 5 - آلاوز 1

خلاصه بازی بارسلونا 5 - آلاوز 1

22 روز پیش / 4

اسپانیا - 26 بهمن 1399 بارسلونا 5 - آلاوز 1؛ پیروزی پر گل بارسلونا در شب درخشش و دبل مسی گل های بارسلونا: دبل مسی، دبل ترینکائو، فریپو