غمگین

غمگین

غمگین

23 روز پیش / 6

دستمو بگیر من همین الانشم افتادم:]]..