سعدی؛ عشق جهانیان

سعدی؛ عشق جهانیان

سعدی؛ عشق جهانیان

15 روز پیش / 5

مرتضی امیری اسفندقه به مناسبت روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی از جایگاه این شاعر بزرگ سخن می گوید.