شکست تاریخی چلسی در خانه (زیرنویس فارسی)

شکست تاریخی چلسی در خانه (زیرنویس فارسی)

شکست تاریخی چلسی در خانه (زیرنویس فارسی)

17 روز پیش / 4

MOTD / چلسی 2-5 وست بروم ویچ/ هفته 30 لیگ برتر انگلیس