لژیون جبران خسارت در کنگره60

لژیون جبران خسارت در کنگره60

لژیون جبران خسارت در کنگره60

3 روز پیش / 3

نکاتی در خصوص لژیون‌های جبران خسارت و نحوه عملکرد آنها از زبان آقای محمدصادق صداقت دیده‌بان لژیون های جبران خسارت- اردیبهشت 1400