اجرا آهنگ (مست قلندر) توسط هنرمند افغانی بسیار صدا ی زیبا دارد

اجرا آهنگ (مست قلندر) توسط هنرمند افغانی بسیار صدا ی زیبا دارد

اجرا آهنگ (مست قلندر) توسط هنرمند افغانی بسیار صدا ی زیبا دارد

7 ماه پیش / 7

اجرا بسیار زیبا آهنگ (مست قلندر) از آواز مشهور نصرت فتح علی خان توسط جوان افغان خانه. کانال ما را دنبال کنید و بهترین ویدیو ها را تماشا کنید