درگیری سربازان چینی با هندی در منطقه مرزی

درگیری سربازان چینی با هندی در منطقه مرزی

درگیری سربازان چینی با هندی در منطقه مرزی

11 روز پیش / 4

تلویزیون چین فیلم هایی را منتشر کرد که گفته می شود درگیری خونین بین نیروهای چینی و هندی در دره جلوان در مرز بین دو کشور در ژوئن سال 2020 است. چین برای اولین بار اعلام کرد که این درگیری ها جان چهار نفر از سربازان خود را گرفته است و افزود که این چهار نفر پس از مرگشان مورد احترام قرار گرفتند. رسانه های رسمی چین گزارش دادند که این چهار سرباز در طی آنچه "مبارزه ای سخت" علیه "نیروهای خارجی" توصیف کردند ، که توافق نامه ای را نقض کرده و به طرف چینی منتقل شدند ، کشته شدند.