دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۲۲ - تغییر دادن

دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۲۲ - تغییر دادن

دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۲۲ - تغییر دادن

18 روز پیش / 8

پنی می خواهد خانواده اش دیگر خجالتی نباشند و اعتماد به نفس بالایی پیدا کنند. اما آنها چندان خوشحال نیستند و...