ایران فشار نظامی خود را در سراسر منطقه افزایش داده است...!

ایران فشار نظامی خود را در سراسر منطقه افزایش داده است...!

ایران فشار نظامی خود را در سراسر منطقه افزایش داده است...!

24 روز پیش / 4

کارشناس اسرائیلی: ایران فشار نظامی خود را در سراسر منطقه افزایش داده است...! برای حمایت از ما کانال رو دنبال کنید و ویدیو های مارا به اشتراک بگذارید. Follow our channel and share our videos for support