برای شاد شدن و لذت بردن از زندگی ماشینی امروزی، این ویدئو رو حتما ببینین - شیراز

برای شاد شدن و لذت بردن از زندگی ماشینی امروزی، این ویدئو رو حتما ببینین - شیراز

برای شاد شدن و لذت بردن از زندگی ماشینی امروزی، این ویدئو رو حتما ببینین - شیراز

18 روز پیش / 7

ترانه ای شاد درباره زندگی همراه با تصاویری زیبا از شهرستان ایج استان فارس.