معرفی ربات استرچ محصول بوستون داینامیکس

معرفی ربات استرچ محصول بوستون داینامیکس

معرفی ربات استرچ محصول بوستون داینامیکس

19 روز پیش / 4

شرکت بوستون داینامیکس به تازگی از رباتی رونمایی کرده که برای جابه‌جایی بسته در انبار طراحی شده است. ربات استرچ می‌تواند مانند انسان در یک ساعت تا ۸۰۰ بسته را جابه‌جا کند و در محیط‌های طراحی شده برای انسان حرکت کند.