تعمیرات مودم تی پی لینک را چگونه انجام دهیم

تعمیرات مودم تی پی لینک را چگونه انجام دهیم

تعمیرات مودم تی پی لینک را چگونه انجام دهیم

16 روز پیش / 9

مشکل روشن شدن تنها و فقط چراغ پاور مودم تی پی لینک خازن باد نکرده اول باید ولتاژ گیری کرد