کلیپ عاشقانه امام زمان عج

کلیپ عاشقانه امام زمان عج

کلیپ عاشقانه امام زمان عج

1 ماه پیش / 9

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند! سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند! تو بیایی همه ثانیه ها ساعت ها ... از همین روز ، همین لحظه ، همین دم عیدند! ...