27. عصب روانشناسی زبان: ادامه گفتگو با دکتر مهدی پورمحمد

27. عصب روانشناسی زبان: ادامه گفتگو با دکتر مهدی پورمحمد

27. عصب روانشناسی زبان: ادامه گفتگو با دکتر مهدی پورمحمد

6 روز پیش / 4

در ادامه گفتگو با دکتر مهدی پورمحمد تلاش می‌شود حوزه روانشناسی زبان و به دنبال آن عصب روانشناسی زبان معرفی شود. ایشان به عنوان یکی از اولین اساتید ایران که در رشته روانشناسی زبان در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل کرده‌اند ابتدا سفر ماجراجویانه پژوهشی و تحصیلی خودشان را روایت می‌کنند؛ و پس از آن درباره متدولوژی و ابزارهای این حوزه از مطالعات زبانی اطلاعاتی ارایه می‌کنند.