صحبت‌های مرحومه آزاده نامداری راجع به افسردگی در دوران کرونا

صحبت‌های مرحومه آزاده نامداری راجع به افسردگی در دوران کرونا

صحبت‌های مرحومه آزاده نامداری راجع به افسردگی در دوران کرونا

25 روز پیش / 4

علت مرگ آزاده نامداری همچنان مشخص نشده و در حال بررسی میباشد. این ویدیو برای چند ماه پیش است که توسط خودش منتشر شده