عملیات در صدر - برشی از فرآیند بدون آزمون دبیرستان دوره اول سلام صدر

عملیات در صدر - برشی از فرآیند بدون آزمون دبیرستان دوره اول سلام صدر

عملیات در صدر - برشی از فرآیند بدون آزمون دبیرستان دوره اول سلام صدر

19 روز پیش / 4

ششمی ها،حواستون باشه! مدرسه داریم تا مدرسه... دبیرستان دوره اول سلام صدر / تهران ، اتوبان صدر به شرق ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان جهرمی ، خیابان بهرام ، کوچه آریا غربی ، پلاک ۱۶ / 021۲۲۵۹۹۷۳۰ / www.salamsadr.com