کلیپ تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

کلیپ تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

کلیپ تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

15 روز پیش / 4

تو که آمدی ، فاطمه (س) مادر شد ، علی (ع) پدر ، و پیامبر (ص) پدر بزرگ ، چه تولد مبارکی! که از جانب خدا ، خلعت مادری و پدری و پدربزرگی آوردی ، برای نیکوترین خلق خدا ... تولدتون خیلی مبارکه یا امام حسن مجتبی (ع)