کارتون طنز منفجر کردن داوران کور توسط رونالدو! (زیرنویس فارسی)

کارتون طنز منفجر کردن داوران کور توسط رونالدو! (زیرنویس فارسی)

کارتون طنز منفجر کردن داوران کور توسط رونالدو! (زیرنویس فارسی)

18 روز پیش / 5

گل کریستیانو رونالدو مقابل صربستان رد شد و رونالدو به شدت عصبانی شده و با داوران وارد بحث شد. در این کارتون بامزه نگاهی داریم به واقعیت آن داوران و کاری که رونالدو در پایان با آن‌ها می‌کند! ترجمه و زیرنویس : زهرا افشار داوران بدون چشم: 01:11